Η τοποθέτηση ενεργειακής συσκευής είναι μία διαδικασία που απαιτεί επισταμένο έλεγχο και εξειδικευμένες ενέργειες. Ότι τύπου συσκευή και αν επιλέξει κάποιος (σόμπες τζάκια λέβητες πέλλετ), οι ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί που τη συνοδεύουν, πρέπει να αντιμετωπίζονται από ειδικούς, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της. Το συνεργείο που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, πρέπει εκτός από εμπειρία να διαθέτει και την τεχνογνωσία στον τομέα και την κατηγορία της συγκεκριμένης ενεργειακής συσκευής.

Ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την τοποθέτηση ενεργειακής συσκευής, είναι η χωροταξική μελέτη, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η σωστή συναρμολόγηση των τμημάτων της συσκευής. Η χωροταξική μελέτη είναι απαραίτητη, αφού ο όγκος ενεργειακής συσκευής επηρεάζει άμεσα και το χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί, κυρίως α η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν κύριο χώρο (πχ σαλόνι). Οι ηλεκτρολογικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες, τόσο για τη λειτουργία μιας συσκευής (πχ αν είναι σόμπα αερόθερμη ή με σύνδεση σε καλοριφέρ), όσο και για τη συντήρηση ενεργειακής συσκευής.

Η συναρμολόγηση των τμημάτων μίας συσκευής είναι το πιο σημαντικό βήμα κατά την τοποθέτηση ενεργειακής συσκευής. Το τεχνικό συνεργείο που θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία αυτή, πρέπει να γνωρίζει άριστα τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης συσκευής και να μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία της. Η γραπτή εγγύηση συσκευών, αποτελεί και τη διαβεβαίωση ότι έχει γίνει καλή δουλειά στην εγκατάστασή της. Κάθε ενεργειακή συσκευή πρέπει επίσης να ρυθμιστεί σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική λειτουργία της, με την μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στην καύσιμη ύλη. Όπως καταλαβαίνει κανείς η σωστή επιλογή του συνεργείου τοποθέτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική.