Οι ενεργειακές συσκευές όποιας κατηγορίας κι αν επιλέξετε (σόμπες, τζάκια, λέβητες πέλλετ υψηλών προδιαγραφών), για να μπορούν να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, χρειάζονται συντήρηση. Αυτή η συντήρηση ενεργειακών συσκευών γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, των οποίων η συχνότητα εξαρτάται από το είδος της συσκευής και τη χρήση της. Για παράδειγμα ένας λέβητας πέλλετ με μέτρια χρήση απαιτεί καθαρισμό και συντήρηση περίπου μία με δύο φορές το χρόνο. Αντίθετα το τζάκι, χρειάζεται καθαρισμό αρκετά συχνότερα, όμως είναι πιο εύκολη η συντήρησή του, αφού δεν απαιτεί άλλες διαδικασίες και ρυθμίσεις από τον απλό καθαρισμό του.

Η συντήρηση ενεργειακών συσκευών, δεν πρέπει να γίνεται από τον οποιονδήποτε. Όσο εύκολο κι αν φαίνεται σε κάποιους, από οποιαδήποτε αμέλεια ή λάθος στη συντήρηση, μπορεί η ενεργειακή συσκευή μας να μην λειτουργεί καλά. Επίσης η γραπτή εγγύηση συσκευών ενέργειας, ισχύει όταν η τοποθέτηση ενεργειακών συσκευών και η συντήρησή τους, γίνεται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο συνεργείο. Το συνεργείο αυτό διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον καθαρισμό και τη ρύθμιση κάθε ενεργειακής συσκευής, ούτως ώστε να την επαναφέρει στην άριστη λειτουργία της.

Μία ενεργειακή συσκευή, όπως σόμπες τζάκια λέβητες πέλλετ αν μείνει για πολύ καιρό χωρίς συντήρηση, μπορεί να υποστεί φθορές, που θα μειώσουν την απόδοσή της, την αντοχή της μέσα στο χρόνο και κατά συνέπεια θα μειωθεί και το ποσοστό της οικονομίας που γίνεται από τη χρήση της. Επίσης αν το διάστημα που δεν θα πραγματοποιηθεί συντήρηση είναι μεγάλο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μεγάλης βλάβης, με αυξημένες δαπάνες για την επιδιόρθωσή της. Αντίθετα ένα ελάχιστο έως μηδαμινό κόστος συντήρησης ενεργειακών συσκευών εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και τη μακροβιότητα της εγκατάστασής μας.