Κάθε ενεργειακή συσκευή συνοδεύεται ή τουλάχιστον πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Οι συσκευές ευρωπαϊκής και εγχώριας προέλευσης (σόμπες τζάκια λέβητες πέλλετ), συνήθως έχουν κάποια στάνταρ προδιαγραφών και εγγύησης και γι’ αυτό θεωρούνται ως αξιόπιστες λύσεις, αφού συνήθως ανταποκρίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Όμως βασική προϋπόθεση για να έχει ισχύ αυτή η εγγύηση είναι να έχει γίνει τοποθέτηση ενεργειακών συσκευών από εξειδικευμένα συνεργεία, είτε από τους επίσημους αντιπροσώπους των συσκευών. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η τοποθέτηση και εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες και ότι οι συνθήκες λειτουργίας της συσκευής είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή.

Μην αφήνετε την εγκατάσταση και λειτουργία των ενεργειακών σας συσκευών στον καθένα που σας υπόσχεται πρόχειρη και οικονομική εργασία. Εκτός του κινδύνου να συμβεί κάποιο σφάλμα στην εγκατάσταση, μπορεί να μη σας καλύψει η γραπτή εγγύηση συσκευών, εφόσον δεν έχει γίνει η διαδικασία σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Αντίθετα κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και τεχνικό συνεργείο, εγγυάται όχι μόνο την αποτελεσματικότητα της συσκευής, αλλά μπορεί και είναι δίπλα σας κάθε στιγμή με τεχνική και τηλεφωνική υποστήριξη. Επίσης μπορείτε να αναθέσετε τις εργασίες συντήρησης ενεργειακών συσκευών, στα εξουσιοδοτημένα και εξειδικευμένα άτομα της εταιρείας που επιλέξατε.

Στον τομέα αυτό η εταιρεία Bioenerga, έχει να επιδείξει υψηλό αίσθημα ευθύνης και τεχνογνωσίας, αφού διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία στα θέματα των ενεργειακών συσκευών και μπορεί και εξασφαλίζει τόσο την αρχική εγκατάσταση και σωστή λειτουργία, όσο και τη συντήρηση των συστημάτων που τοποθετεί. Άλλωστε οι πολλές και επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε συστήματα θέρμανσης έχουν αποδείξει ότι η ποιοτική εργασία και η υπευθυνότητα της εταιρείας Bioenerga ξεχωρίζουν.Για την καλύτερη απόδοση των συσκευών σας επιλεξτε μονώσεις monotrust με εγγύηση καλής λειτουργίας