Συγκρίνοντας διάφορες ενεργειακές συσκευές θέρμανσης, μπορεί κανείς να διερευνήσει κατά πόσον μία συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για να θερμάνει ικανοποιητικά ένα οικιακό ή επαγγελματικό χώρο. Η απόδοση ενεργειακής συσκευής είναι το πρώτο ζητούμενο σε μία συσκευή θέρμανσης. Όσο μεγαλύτερη η απόδοση της, τόσο πιο μεγάλο χώρο μπορεί να θερμάνει και τόσο πιο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή ιδανική θερμοκρασία. Η σωστή επιλογή της ενεργειακής συσκευής, μπορεί να αποφέρει ιδανικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και οικονομία.

Η σωστή θερμική τεχνική μελέτη ενός χώρου, είναι ένα στάδιο που πρέπει να προηγείται πάντα, πριν την τοποθέτηση ενεργειακής συσκευής. Η μελέτη αυτή θα δείξει ποιες είναι οι θερμικές ανάγκες του χώρου και πως επηρεάζεται η θερμοκρασία του χώρου από διάφορες συνθήκες (περιβαλλοντικές ή μη). Μία εξειδικευμένη εταιρεία στις ενεργειακές συσκευές, όπως η Bioenerga, θα προτείνει τις βέλτιστες λύσεις για το συγκεκριμένο χώρο, που θα στηρίζονται τόσο στην απόδοση ενεργειακής συσκευής, όσο και στην οικονομία που αυτή μπορεί να επιφέρει.

Το στάδιο αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί μία συσκευή με χαμηλή απόδοση και να μην καλύπτει τις ανάγκες του χώρου, με αποτέλεσμα να δαπανάται περισσότερη καύσιμη ύλη και να μην επιτυγχάνεται η ιδανική θερμοκρασία. Αντίστοιχο αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε αν επιλέξουμε ενεργειακή συσκευή με πολύ υψηλότερη απόδοση από την ζητούμενη, οπότε και η καύσιμη ύλη που θα δαπανάται θα είναι επίσης πολύ μεγαλύτερη.

Όλες οι συσκευές θέρμανσης Ευρωπαϊκής και Εγχώριας Προέλευσης (σόμπες, τζάκια, λέβητες), έχουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την απόδοση ενεργειακής συσκευής στις τεχνικές προδιαγραφές που τις συνοδεύουν.